Om sejlklubben

Hellerup Sejlklub blev grundlagt af en række lokale sejlere den 25. september 1915.

Hellerup Sejlklubs visioner er i 2004 fastlagt som følger:

  • Videreføre vores stolte traditioner på kapsejladsbanerne
  • Skabe gode betingelser for både kap- og fritidssejlads
  • Ved et målrettet ungdomsarbejde at sikre den fremtidige udvikling af Hellerup Sejlklub
  • Gennem den bedste uddannelse i teori og praksis at viderebringe kendskab til og fortrolighed med sejlsporten samt godt sømandskab
  • Via medlemmernes engagement i klubbens daglige virke at give mulighed for personlig udvikling
  • Ved hjælp af en aktiv og åben kommunikation af fortsætte udviklingen af en god klubånd

Hellerup Sejlklub har omkring 900 medlemmer (fra 8 år og opefter) hvilket placerer klubben blandt landets store sejlklubber.

Hellerup Sejlklub er den sejlklub i verden der har flest olympiske medaljetagere, og det er blevet til 13 stk. - se mere i sejlklubben/historie.

Juniorafdelingen

Hellerup Sejlklub har en af landets ældste juniorafdelinger, med tradition i at uddanne sejlere. Mange juniorer fra Hellerup Sejlklub har givet Danmark ære ved internationale sejladser, ligesom de har hjemtaget mange nationale mesterskaber.

Juniorerne har i Hellerup Sejlklub mulighed for at opnå internationalt duelighedsbevis ved gennemførelse af teoretisk og praktisk prøve i sejlads. Sejladserne udføres i klubbens 7 Ynglinge og omfatter ud over øvelsessejladser, weekend- pinse- sommertur og kapsejladser i ind- og udland.

Jollesejlads Juniorafdelingen har i 1995 udvidet sine aktiviteter, og startet en opti-afdeling med 'jollinger' fra 7 år. Dygtige instruktører leger sejlsport ind i de unge elever, der ud over sejlads om sommeren også deltager i teori, sømandskab og svømning om vinteren. En flåde på 15 til 20 optimistjoller benyttes til undervisningen, og 3 stk. er reserveret kapsejlads.

Flåden består nu af Feva - 405 - Tera joller, og flere typer kommer til.

Se mere under Ungdom.

Seniorafdelingen

Dækker alle de sejlere der ikke er med i "ungdom" det vil sige:

  • Medlemmer med egen båd - herunder jollesejlere
  • Seniorsejlerskolen
  • Øvrige medlemmer

Seniorbådsudvalget oprettede i 1974 en seniorsejlerskole der gennem de mere end 35 år har uddannet et stort antal sejlere til at få et internationalt duelighedsbevis. Der sejles øvelsessejlads i 606 både, X-79, Drabant og Ballad - samt laserjoller. 

I seniorsejlerskolen  lægges der vægt på selskabelig samvær under og efter sejladserne og på de mange dag- weekend- og ferieture.

Se mere under Voksne.

Svømning, gymnastik, aerobic, badminton, m.v.

Hellerup Sejlklubs medlemmer har mange aktiviteter når der er tale om fysisk udfoldelse. En aften om ugen er der svømning i svømmehal, ligesom der arrangeres gymnastik, og aerobic mv. i den store gymnastiksal. Individuelt kan medlemmer af Hellerup Sejlklub spille badminton, og volleyball i den opvarmede hal. Det er også muligt at styrketræne i vores vægttræningsrum, der udover almindelig vægttræning har træningsmaskiner til et totalt sekvensprogram.

Efter sportsudfoldelserne på vandet eller på land, er der mulighed for bad, sauna, og omklædning.

Klubrestaurant

Vore klublokaler har en god restaurant med Øresundskystens bedste udsigt. En dygtig hovmester kræser for medlemmer med de bedste retter.

Kapsejladser

På kapsejladssiden har Hellerup Sejlklub mange aktiviteter med både nationale- og internationale sejladser.
Hellerup Sejlklub afholder også uformelle sejladser med blandede felter.

Træning

Hellerup Sejlklub har de sidste mange år afholdt træning for mange forskellige bådtyper. Træningen indbyder alle med interesse i at dygtiggøre sig på en kapsejladsbane og gennemføres som projekttræning.

Kurser

Ud over de kurser der indgår i den almindelige uddannelse i junior- og seniorafdelingen, afholdes, kapsejladsregelkursus, brandøvelse og andet aktuelt.

Hellerup Sejlklub giver medlemmerne en lang række aktiviteter og muligheder. 

Hellerup Sejlklub er en klub i stadig udvikling med et solidt fundament i stolte traditioner.

Hellerup Sejlklub, center for sejlsport.